PERSONVERNERKLÆRING

Sist oppdatert: 30.03.2023.

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Hønefoss og Ringerike Rideskole samler inn og bruker personopplysninger om deg.

Hønefoss & Ringerike Rideskole (hrrs.no)  lenker til nettsider som er eid og driftet av andre virksomheter. Vi har ikke innsyn i og behandler ikke personopplysninger som legges inn på disse nettstedene, med mindre annet er spesifisert i denne erklæringen. Hønefoss & Ringerike Rideskole  har heller ikke ansvar for verken innhold eller behandling av personopplysninger på andre nettsider. Se egne personvernerklæringer. Denne personvernerklæring gjelder alene for vår virksomhet og vårt innhold under domene hrrs.no

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på line@hrrk.no, eller sende brev til Hønefoss & Ringerike Rideskole, Askveien 86, 3519 Hønefoss

1) Behandlingsansvarlig
Hønefoss & Ringerike Rideskole er behandlingsansvarlig av personopplysningene dine.

2) Formålet med behandlingen

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, bestille informasjonsmateriell og brosjyrer, melde seg på kurs og arrangementer mv. Vi vil bruke opplysningene om deg til noen av de følgende formålene:

  • Bruk av e-postadresser og postadresser til utsending av nyhetsbrev og annet fysisk materiell via våre nettsider og andre kanaler
  • Gi deg informasjon om kurs og arrangementer.
  • For statistikkinnhenting, -aggregering og administrasjon av nettsidene og tjenestene. Informasjon innhentes for at Hønefoss & Ringerike Rideskole skal få ytterligere informasjon om brukerne, blant annet for å finne ut hvordan brukerne kommer til Hønefoss & Ringerike Rideskole hjemmesider, og for å spore generelle bruksmønstre til brukerne på våre websider. Denne informasjonen bruker vi til å administrere og forbedre nettsidene.

3) Hvilke opplysninger behandles?

Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson. Ikke personlig identifiserbar informasjon er informasjon og andre opplysninger som ikke avslører din personlige identitet.

Personlig identifiserbar informasjon
Vi samler inn og behandler følgende opplysninger:

  • Du registrere deg for å delta på kurs i regi av Hønefoss & Ringerike Rideskole og be om nyhetsbrev aktuelle arrangementer og nyheter generelt. For at vi skal håndtere nevnte påmeldinger, må du registrere fornavn, etternavn, e-postadresse, telefonnr, fødselsnr.
  • Hvis du retter en henvendelse til Hønefoss & Ringerike Rideskole via nettsidene, for eksempel sender oss en e-post, vil relevante opplysninger kunne bli lagret, for eksempel navn og e-postadresse.
  • Når du besøker Hønefoss & Ringerike Rideskoles nettsider registreres din IP-adresse. Hønefoss & Ringerike Rideskole knytter ikke denne opplysningen direkte til deg som bruker. Opplysningene bruker vi til å administrere og vedlikeholde sidene våre. Eksempler på hva statistikken gir svar på er: hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, søkeord, hvilke nettsider brukerne kommer fra og hvilke nettleser som benyttes. Det gjør det mulig for oss å utarbeide stadig bedre og mer brukervennlige tilbud. Se mer om webanalyse og cookies nedenfor.

Webanalyse og cookies

Hønefoss & Ringerike Rideskole samler inn og behandler også avidentifiserte opplysninger om besøkende på innovasjonnorge.no. Vi bruker vanlige Internett-teknologier, blant annet Google Analytics for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare (for eksempel ”Microsoft Internet Explorer”), skjermoppløsning og avsendernettside.

“Cookies” er små informasjonkapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid. 

  • Statistikk og informasjon om hvordan besøkende bruker våre nettsider. Vi aggregerer informasjon og lager rapporter som hjelper oss med å forbedre opplevelsen. Verktøyene bruker førsteparts informasjonskapsler bare for å samle inn data. Disse cookiene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.
  • Hvis vi gjennomfører brukerundersøkelser lagrer vi også cookies som forteller oss om du har takket nei til å svare eller allerede har svart, fordi du skal slippe å bli spurt om å delta hver gang du er innom nettstedene våre.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise “cookie” eller til at du må godkjenne en “cookie”, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept.

Hvis du ikke ønsker at Hønefoss & Ringerike Rideskole skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du melde deg av denne innsamlingen på Google Analytics eller ved å endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin. Les mer om reservasjon mot Google Analytics-registrering.

4) Personopplysninger om mindreårige

Hønefoss & Ringerike Rideskole innhenter opplysninger om alder, men  behandler ikke opplysninger om barn under 15 år til annet enn kursregistrering/håndtering.

5) Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 § 8 og EUs personverndirektiv 95/46/EF artikkel 7, både fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å gjennomføre bestillinger (personopplysningsloven § 8 a)) og personverndirektiver artikkel 7 b)) og for å oppfylle formålet bak Hønefoss & Ringerike Rideskole (personopplysningsloven § 8 f) og personverndirektivet artikkel 7 f).

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, bestille informasjonsmateriell og brosjyrer, melde seg på arrangementer, registrere CV osv. Behandlingsgrunnlaget er i disse tilfellene samtykke fra eller avtale med deg, med mindre noe annet er spesifisert.

6) Tilgang til informasjonen

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer i Hønefoss & Ringerike Rideskole som har tilgang til informasjonen du gir oss. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer.

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til Hønefoss & Ringerike Rideskole, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det.

Hønefoss & Ringerike Rideskole har kontraktfestet at våre leverandører eller partnere ikke kan bruke eller oppgi dine personopplysninger til andre formål uten tillatelse.  Disse har også signert taushetserklæring.

7) Direkte markedsføring

Det er frivillig å abonnere på nyhetsbrev fra Hønefoss & Ringerike Rideskole. Nyhetsbrevene inneholder aktuell informasjon om Norge, men kan også inneholde informasjon om produkter og tjenester fra leverandører i Norge. Nyhetsbrevene sendes ut med ulik frekvens. Du kan når som helst avslutte ditt abonnement via en link i nyhetsbrevet.

Vi tillater ikke en tredjepart å bruke dine personopplysninger for markedsførings- eller kommunikasjonsformål.

8) Databehandlere og overføring av opplysninger

Hønefoss & Ringerike Rideskole har inngått avtale med følgende databehandlere:

  • DigiPoint Solution AS (for drift av nettsider)

Hønefoss & Ringerike Rideskoles nettsider er p.t. plassert på servere i UK, og vår databehandler har forbeholdt seg retten til å overføre opplysninger til servere eller underleverandører i andre land.

Dersom opplysninger overføres innenfor EU/EØS-området, vil vi sørge for at EU-direktivet om personopplysninger i forbindelse med databehandling og landsspesifikke lover om databeskyttelse følges. Hvis vi formidler personopplysninger til en tredjepart som befinner seg utenfor EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med EU-direktivet om personopplysninger. Dersom informasjon overføres til USA, vil vi fortrinnsvis benytte Safe Harbour-sertifiserte virksomheter.

9. Hvordan sikrer vi opplysningene?

Hønefoss & Ringerike Rideskole har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern.

Hvis vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger»(for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet) vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger.

Hvis vi innhenter eller formidler sensitive personopplysninger, bruker vi anerkjente metoder for å beskytte informasjonen.

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

10. Dine rettigheter

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Hønefoss & Ringerike Rideskole har gitt informasjonen i denne erklæringen.

Hvis Hønefoss & Ringerike Rideskole behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger.  Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Hønefoss & Ringerike Rideskole rette opplysningene. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer.

Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten.  

Andre personopplysninger som ikke er knyttet til et aktivt kurs / abonnement vil bli slettet senest etter ett år. Hvis du ønsker å se hva som er lagret om deg klikker du på fanen  “GDPR-Be om personlig data”

12) Samtykke

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.

Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.

13. Endringer i erklæringen

Hønefoss & Ringerike Rideskole forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldende fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Hønefoss & Ringerike Rideskole. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” øverst i erklæringen.