Påmelding

Påmelding

Angrerett

Ridekurs/rideskole/stevner/arrangementer

Med bakgrunn i angrerett-lovens paragraf 22, punkt m, er levering av tjenester knyttet til fritidsaktiviteter, når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester, unntatt fra angreretten. Alle våre ridekurs er derfor unntatt angrerett og økonomisk bindende.

Det er økonomisk bindende påmelding på alle våre ridekurs. Velger man å avslutte før avsluttet kurs får man ikke kursavgiften tilbake. Kurset er personlig og kan ikke overdras til andre.
Det er ditt ansvar at det legges inn rett mailadresse og telefonnummer ved påmelding. Info sendes ut via bookingsystemet til den mailen som er registrert. Du kan selv gå inn på din profil og redigere der. Vi benytter bookingsystemet Bookingleaf

Når du melder deg på ett kurs, har du denne timen hele rideskolesemesteret. Året er delt opp i 3 semester.
Det er ikke ridekurs i juleferien, Påske ferien , og heller ikke ridning 1.mai, 17 mai,18 mai og i pinsen. Nb – vanlig ridning i høst og vinter ferien.

De som går på kurset har fortrinns rett på plassene til nytt semester. Det sendes ut mld om ny kursperiode i god tid før ny kursperiode starter.

Timeplan og nivåinndeling ligger ute på nettsiden vår. Det er viktig at du leser dette nøye før påmelding for å finne riktig kurs. Dersom du melder deg på feil kurs flytter vi deg over til rett nivå.

Pris per kurs er oppgitt på hjemmesiden vår.

Påmelding til ridekurs skjer ved å sende en mail til line@hrrk.no eller ved å ringe/sende sms til 93055266